Списък на файловете в пакета libsystemd0 в buster, архитектура s390x

/lib/s390x-linux-gnu/libsystemd.so.0
/lib/s390x-linux-gnu/libsystemd.so.0.25.0
/usr/share/doc/libsystemd0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsystemd0/copyright