Списък на файловете в пакета libpolkit-backend-1-0 в buster, архитектура s390x

/usr/lib/s390x-linux-gnu/libpolkit-backend-1.so.0
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libpolkit-backend-1.so.0.0.0
/usr/share/doc/libpolkit-backend-1-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpolkit-backend-1-0/copyright