Списък на файловете в пакета libk5crypto3 в buster, архитектура s390x

/usr/lib/s390x-linux-gnu/libk5crypto.so.3
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libk5crypto.so.3.1
/usr/share/doc/libk5crypto3/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libk5crypto3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libk5crypto3/copyright