Списък на файловете в пакета libhivex-ocaml в buster, архитектура s390x

/usr/lib/ocaml/stublibs/dllmlhivex.so
/usr/share/doc/libhivex-ocaml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libhivex-ocaml/changelog.gz
/usr/share/doc/libhivex-ocaml/copyright