Списък на файловете в пакета libghc-xml-conduit-writer-dev в buster, архитектура s390x

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/s390x-linux-ghc-8.4.4/libHSxml-conduit-writer-0.1.1.2-2TQV97ErjLjvgyPDepJhW-ghc8.4.4.so
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/s390x-linux-ghc-8.4.4/xml-conduit-writer-0.1.1.2-2TQV97ErjLjvgyPDepJhW/Text/XML/Writer.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/s390x-linux-ghc-8.4.4/xml-conduit-writer-0.1.1.2-2TQV97ErjLjvgyPDepJhW/Text/XML/Writer.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/s390x-linux-ghc-8.4.4/xml-conduit-writer-0.1.1.2-2TQV97ErjLjvgyPDepJhW/libHSxml-conduit-writer-0.1.1.2-2TQV97ErjLjvgyPDepJhW.a
/usr/share/doc/libghc-xml-conduit-writer-dev/buildinfo_s390x.gz
/usr/share/doc/libghc-xml-conduit-writer-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-xml-conduit-writer-dev/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/libghc-xml-conduit-writer-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libghc-xml-conduit-writer-dev
/var/lib/ghc/package.conf.d/xml-conduit-writer-0.1.1.2.conf