Списък на файловете в пакета fapg в buster, архитектура s390x

/usr/bin/fapg
/usr/share/doc/fapg/README
/usr/share/doc/fapg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fapg/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/fapg/changelog.gz
/usr/share/doc/fapg/copyright
/usr/share/man/man1/fapg.1.gz