Списък на файловете в пакета doodle-dbg в buster, архитектура s390x

/usr/lib/debug/.build-id/47/e68845d9e780642d1cebe8a5046d72906042be.debug
/usr/lib/debug/.build-id/57/0e4662f90f690e9d93dd9cbfe946cdc2dbdab2.debug
/usr/lib/debug/.build-id/5d/3ca256d55d958bcea381ce7e03f6219a7a5980.debug
/usr/share/doc/doodle-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/doodle-dbg/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/doodle-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/doodle-dbg/copyright