Списък на файловете в пакета ruby-rblineprof в buster, архитектура ppc64el

/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/ruby/vendor_ruby/2.5.0/rblineprof.so
/usr/share/doc/ruby-rblineprof/README.md
/usr/share/doc/ruby-rblineprof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-rblineprof/copyright
/usr/share/rubygems-integration/2.5.0/specifications/rblineprof-0.3.7.gemspec