Списък на файловете в пакета python-msgpack в buster, архитектура ppc64el

/usr/lib/python2.7/dist-packages/msgpack-0.5.6.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python2.7/dist-packages/msgpack-0.5.6.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/msgpack-0.5.6.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/msgpack/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/msgpack/_packer.powerpc64le-linux-gnu.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/msgpack/_unpacker.powerpc64le-linux-gnu.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/msgpack/_version.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/msgpack/exceptions.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/msgpack/fallback.py
/usr/share/doc/python-msgpack/README.rst.gz
/usr/share/doc/python-msgpack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-msgpack/changelog.Debian.ppc64el.gz
/usr/share/doc/python-msgpack/changelog.gz
/usr/share/doc/python-msgpack/copyright
/usr/share/python/dist/python-msgpack