Списък на файловете в пакета nut-powerman-pdu в buster, архитектура ppc64el

/lib/nut/powerman-pdu
/usr/share/doc/nut-powerman-pdu/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/nut-powerman-pdu/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/nut-powerman-pdu/NEWS.gz
/usr/share/doc/nut-powerman-pdu/README.gz
/usr/share/doc/nut-powerman-pdu/TODO.gz
/usr/share/doc/nut-powerman-pdu/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nut-powerman-pdu/changelog.gz
/usr/share/doc/nut-powerman-pdu/copyright
/usr/share/man/man8/powerman-pdu.8.gz