Списък на файловете в пакета lldb в buster, архитектура ppc64el

/usr/bin/lldb
/usr/bin/lldb-argdumper
/usr/bin/lldb-mi
/usr/bin/lldb-server
/usr/share/doc/lldb/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/lldb/changelog.gz
/usr/share/doc/lldb/copyright
/usr/share/man/man1/lldb-mi.1.gz
/usr/share/man/man1/lldb.1.gz