Списък на файловете в пакета libmeep-dev в buster, архитектура ppc64el

/usr/include/meep.hpp
/usr/include/meep/material_data.hpp
/usr/include/meep/meepgeom.hpp
/usr/include/meep/mympi.hpp
/usr/include/meep/pympb.hpp
/usr/include/meep/vec.hpp
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libmeep.a
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libmeep.so
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libmeepgeom.a
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libmeepgeom.so
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libpympb.a
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libpympb.so
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/pkgconfig/meep.pc
/usr/share/doc/libmeep-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmeep-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libmeep-dev/copyright