Списък на файловете в пакета libid3tag0-dev в buster, архитектура ppc64el

/usr/include/id3tag.h
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libid3tag.a
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libid3tag.so
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/pkgconfig/id3tag.pc
/usr/share/doc/libid3tag0-dev/CREDITS
/usr/share/doc/libid3tag0-dev/README
/usr/share/doc/libid3tag0-dev/TODO
/usr/share/doc/libid3tag0-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libid3tag0-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libid3tag0-dev/copyright