Списък на файловете в пакета libgstreamer-plugins-base1.0-0 в buster, архитектура ppc64el

/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstallocators-1.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstallocators-1.0.so.0.1404.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstapp-1.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstapp-1.0.so.0.1404.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstaudio-1.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstaudio-1.0.so.0.1404.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstfft-1.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstfft-1.0.so.0.1404.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstpbutils-1.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstpbutils-1.0.so.0.1404.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstriff-1.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstriff-1.0.so.0.1404.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstrtp-1.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstrtp-1.0.so.0.1404.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstrtsp-1.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstrtsp-1.0.so.0.1404.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstsdp-1.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstsdp-1.0.so.0.1404.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgsttag-1.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgsttag-1.0.so.0.1404.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstvideo-1.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgstvideo-1.0.so.0.1404.0
/usr/share/doc/libgstreamer-plugins-base1.0-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libgstreamer-plugins-base1.0-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgstreamer-plugins-base1.0-0/README.Debian
/usr/share/doc/libgstreamer-plugins-base1.0-0/README.gz
/usr/share/doc/libgstreamer-plugins-base1.0-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgstreamer-plugins-base1.0-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libgstreamer-plugins-base1.0-0/copyright
/usr/share/gst-plugins-base/1.0/license-translations.dict
/usr/share/locale/af/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/az/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/fur/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/or/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/sq/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/gst-plugins-base-1.0.mo