Списък на файловете в пакета libghc-haxr-prof в buster, архитектура ppc64el

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/haxr-3000.11.2-DxfRcWCHnXICtACWVladCC/Network/XmlRpc/Base64.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/haxr-3000.11.2-DxfRcWCHnXICtACWVladCC/Network/XmlRpc/Client.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/haxr-3000.11.2-DxfRcWCHnXICtACWVladCC/Network/XmlRpc/DTD_XMLRPC.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/haxr-3000.11.2-DxfRcWCHnXICtACWVladCC/Network/XmlRpc/Internals.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/haxr-3000.11.2-DxfRcWCHnXICtACWVladCC/Network/XmlRpc/Introspect.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/haxr-3000.11.2-DxfRcWCHnXICtACWVladCC/Network/XmlRpc/Pretty.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/haxr-3000.11.2-DxfRcWCHnXICtACWVladCC/Network/XmlRpc/Server.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/haxr-3000.11.2-DxfRcWCHnXICtACWVladCC/Network/XmlRpc/THDeriveXmlRpcType.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/haxr-3000.11.2-DxfRcWCHnXICtACWVladCC/libHShaxr-3000.11.2-DxfRcWCHnXICtACWVladCC_p.a
/usr/share/doc/libghc-haxr-prof/buildinfo_ppc64el.gz
/usr/share/doc/libghc-haxr-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-haxr-prof/changelog.Debian.ppc64el.gz
/usr/share/doc/libghc-haxr-prof/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-haxr-prof/copyright