Списък на файловете в пакета libboost-wave1.67-dev в buster, архитектура ppc64el

/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libboost_wave.a
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libboost_wave.so
/usr/share/doc/libboost-wave1.67-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-wave1.67-dev/copyright