Списък на файловете в пакета default-jre в buster, архитектура ppc64el

/usr/share/doc/default-jre