Списък на файловете в пакета cellwriter в buster, архитектура ppc64el

/usr/bin/cellwriter
/usr/share/applications/cellwriter.desktop
/usr/share/cellwriter/profile
/usr/share/cellwriter/wordfreq
/usr/share/doc/cellwriter/README.gz
/usr/share/doc/cellwriter/TODO
/usr/share/doc/cellwriter/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cellwriter/changelog.gz
/usr/share/doc/cellwriter/copyright
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/cellwriter.svg
/usr/share/man/man1/cellwriter.1.gz
/usr/share/pixmaps/cellwriter.xpm