Списък на файловете в пакета bilibop-udev в buster, архитектура ppc64el

/lib/udev/rules.d/66-bilibop.rules
/usr/share/doc/bilibop-udev/README.Debian
/usr/share/doc/bilibop-udev/changelog.gz
/usr/share/doc/bilibop-udev/copyright