Списък на файловете в пакета speech-dispatcher-espeak-ng в buster, архитектура mipsel

/usr/lib/speech-dispatcher-modules/sd_espeak-ng
/usr/share/doc/speech-dispatcher-espeak-ng/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/speech-dispatcher-espeak-ng/copyright