Списък на файловете в пакета libsymmetrica2 в buster, архитектура mipsel

/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libsymmetrica.so.2
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libsymmetrica.so.2.0.0
/usr/share/doc/libsymmetrica2/README.gz
/usr/share/doc/libsymmetrica2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsymmetrica2/changelog.gz
/usr/share/doc/libsymmetrica2/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libsymmetrica2