Списък на файловете в пакета liblnk-utils в buster, архитектура mipsel

/usr/bin/lnkinfo
/usr/share/doc/liblnk-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblnk-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/liblnk-utils/copyright
/usr/share/man/man1/lnkinfo.1.gz