Списък на файловете в пакета kylin-burner в buster, архитектура mipsel

/usr/bin/burner
/usr/share/applications/burner-nautilus.desktop
/usr/share/applications/burner.desktop
/usr/share/burner/style.css
/usr/share/doc/kylin-burner/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kylin-burner/changelog.gz
/usr/share/doc/kylin-burner/copyright
/usr/share/lintian/overrides/kylin-burner
/usr/share/man/man1/burner.1.gz
/usr/share/metainfo/burner.appdata.xml