Списък на файловете в пакета gretl в buster, архитектура mipsel

/usr/bin/gretl
/usr/bin/gretl_x11
/usr/bin/gretlcli
/usr/lib/gretl-gtk3/anova.a
/usr/lib/gretl-gtk3/anova.la
/usr/lib/gretl-gtk3/anova.so
/usr/lib/gretl-gtk3/arbond.a
/usr/lib/gretl-gtk3/arbond.la
/usr/lib/gretl-gtk3/arbond.so
/usr/lib/gretl-gtk3/arma.a
/usr/lib/gretl-gtk3/arma.la
/usr/lib/gretl-gtk3/arma.so
/usr/lib/gretl-gtk3/arma_x12.a
/usr/lib/gretl-gtk3/arma_x12.la
/usr/lib/gretl-gtk3/arma_x12.so
/usr/lib/gretl-gtk3/biprobit.a
/usr/lib/gretl-gtk3/biprobit.la
/usr/lib/gretl-gtk3/biprobit.so
/usr/lib/gretl-gtk3/data/dwdata.gz
/usr/lib/gretl-gtk3/data/urcdata.bin
/usr/lib/gretl-gtk3/duration.a
/usr/lib/gretl-gtk3/duration.la
/usr/lib/gretl-gtk3/duration.so
/usr/lib/gretl-gtk3/eviews_import.a
/usr/lib/gretl-gtk3/eviews_import.la
/usr/lib/gretl-gtk3/eviews_import.so
/usr/lib/gretl-gtk3/excel_import.a
/usr/lib/gretl-gtk3/excel_import.la
/usr/lib/gretl-gtk3/excel_import.so
/usr/lib/gretl-gtk3/fractals.a
/usr/lib/gretl-gtk3/fractals.la
/usr/lib/gretl-gtk3/fractals.so
/usr/lib/gretl-gtk3/garch.a
/usr/lib/gretl-gtk3/garch.la
/usr/lib/gretl-gtk3/garch.so
/usr/lib/gretl-gtk3/gnumeric_import.a
/usr/lib/gretl-gtk3/gnumeric_import.la
/usr/lib/gretl-gtk3/gnumeric_import.so
/usr/lib/gretl-gtk3/gretlzip.a
/usr/lib/gretl-gtk3/gretlzip.la
/usr/lib/gretl-gtk3/gretlzip.so
/usr/lib/gretl-gtk3/heckit.a
/usr/lib/gretl-gtk3/heckit.la
/usr/lib/gretl-gtk3/heckit.so
/usr/lib/gretl-gtk3/interpolate.a
/usr/lib/gretl-gtk3/interpolate.la
/usr/lib/gretl-gtk3/interpolate.so
/usr/lib/gretl-gtk3/interval.a
/usr/lib/gretl-gtk3/interval.la
/usr/lib/gretl-gtk3/interval.so
/usr/lib/gretl-gtk3/iso3166.a
/usr/lib/gretl-gtk3/iso3166.la
/usr/lib/gretl-gtk3/iso3166.so
/usr/lib/gretl-gtk3/jmulti_import.a
/usr/lib/gretl-gtk3/jmulti_import.la
/usr/lib/gretl-gtk3/jmulti_import.so
/usr/lib/gretl-gtk3/johansen.a
/usr/lib/gretl-gtk3/johansen.la
/usr/lib/gretl-gtk3/johansen.so
/usr/lib/gretl-gtk3/json_get.a
/usr/lib/gretl-gtk3/json_get.la
/usr/lib/gretl-gtk3/json_get.so
/usr/lib/gretl-gtk3/kernel.a
/usr/lib/gretl-gtk3/kernel.la
/usr/lib/gretl-gtk3/kernel.so
/usr/lib/gretl-gtk3/leverage.a
/usr/lib/gretl-gtk3/leverage.la
/usr/lib/gretl-gtk3/leverage.so
/usr/lib/gretl-gtk3/mailer.a
/usr/lib/gretl-gtk3/mailer.la
/usr/lib/gretl-gtk3/mailer.so
/usr/lib/gretl-gtk3/mp_ols.a
/usr/lib/gretl-gtk3/mp_ols.la
/usr/lib/gretl-gtk3/mp_ols.so
/usr/lib/gretl-gtk3/nistcheck.a
/usr/lib/gretl-gtk3/nistcheck.la
/usr/lib/gretl-gtk3/nistcheck.so
/usr/lib/gretl-gtk3/odbc_import.a
/usr/lib/gretl-gtk3/odbc_import.la
/usr/lib/gretl-gtk3/odbc_import.so
/usr/lib/gretl-gtk3/ods_import.a
/usr/lib/gretl-gtk3/ods_import.la
/usr/lib/gretl-gtk3/ods_import.so
/usr/lib/gretl-gtk3/panurc.a
/usr/lib/gretl-gtk3/panurc.la
/usr/lib/gretl-gtk3/panurc.so
/usr/lib/gretl-gtk3/pca.a
/usr/lib/gretl-gtk3/pca.la
/usr/lib/gretl-gtk3/pca.so
/usr/lib/gretl-gtk3/poisson.a
/usr/lib/gretl-gtk3/poisson.la
/usr/lib/gretl-gtk3/poisson.so
/usr/lib/gretl-gtk3/progress_bar.a
/usr/lib/gretl-gtk3/progress_bar.la
/usr/lib/gretl-gtk3/progress_bar.so
/usr/lib/gretl-gtk3/quantreg.a
/usr/lib/gretl-gtk3/quantreg.la
/usr/lib/gretl-gtk3/quantreg.so
/usr/lib/gretl-gtk3/range-mean.a
/usr/lib/gretl-gtk3/range-mean.la
/usr/lib/gretl-gtk3/range-mean.so
/usr/lib/gretl-gtk3/reprobit.a
/usr/lib/gretl-gtk3/reprobit.la
/usr/lib/gretl-gtk3/reprobit.so
/usr/lib/gretl-gtk3/sas_import.a
/usr/lib/gretl-gtk3/sas_import.la
/usr/lib/gretl-gtk3/sas_import.so
/usr/lib/gretl-gtk3/spss_import.a
/usr/lib/gretl-gtk3/spss_import.la
/usr/lib/gretl-gtk3/spss_import.so
/usr/lib/gretl-gtk3/stata_export.a
/usr/lib/gretl-gtk3/stata_export.la
/usr/lib/gretl-gtk3/stata_export.so
/usr/lib/gretl-gtk3/stata_import.a
/usr/lib/gretl-gtk3/stata_import.la
/usr/lib/gretl-gtk3/stata_import.so
/usr/lib/gretl-gtk3/stats_tables.a
/usr/lib/gretl-gtk3/stats_tables.la
/usr/lib/gretl-gtk3/stats_tables.so
/usr/lib/gretl-gtk3/svm.a
/usr/lib/gretl-gtk3/svm.la
/usr/lib/gretl-gtk3/svm.so
/usr/lib/gretl-gtk3/sysest.a
/usr/lib/gretl-gtk3/sysest.la
/usr/lib/gretl-gtk3/sysest.so
/usr/lib/gretl-gtk3/tramo-x12a.a
/usr/lib/gretl-gtk3/tramo-x12a.la
/usr/lib/gretl-gtk3/tramo-x12a.so
/usr/lib/gretl-gtk3/urcdist.a
/usr/lib/gretl-gtk3/urcdist.la
/usr/lib/gretl-gtk3/urcdist.so
/usr/lib/gretl-gtk3/vif.a
/usr/lib/gretl-gtk3/vif.la
/usr/lib/gretl-gtk3/vif.so
/usr/lib/gretl-gtk3/xlsx_import.a
/usr/lib/gretl-gtk3/xlsx_import.la
/usr/lib/gretl-gtk3/xlsx_import.so
/usr/lib/gretl-gtk3/xml_get.a
/usr/lib/gretl-gtk3/xml_get.la
/usr/lib/gretl-gtk3/xml_get.so
/usr/share/appdata/gretl.appdata.xml
/usr/share/doc/gretl/README.Debian
/usr/share/doc/gretl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gretl/changelog.gz
/usr/share/doc/gretl/copyright
/usr/share/gretl/examples
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/gretl.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/mimetypes/application-gretl.bindata.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/mimetypes/application-gretl.data.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/mimetypes/application-gretl.session.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/mimetypes/text-gretl.script.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/gretl.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/gretl.png
/usr/share/lintian/overrides/gretl
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/sq/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/gretl.mo
/usr/share/man/man1/gretl.1.gz
/usr/share/man/man1/gretl_x11.1.gz
/usr/share/man/man1/gretlcli.1.gz
/usr/share/mime/packages/gretl.xml