Списък на файловете в пакета qemu-utils в buster, архитектура mips64el

/usr/bin/qemu-img
/usr/bin/qemu-io
/usr/bin/qemu-nbd
/usr/sbin/qemu-make-debian-root
/usr/share/doc/qemu-utils/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/qemu-utils/README.Debian
/usr/share/doc/qemu-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qemu-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/qemu-utils/copyright
/usr/share/man/man1/qemu-img.1.gz
/usr/share/man/man1/qemu-io.1.gz
/usr/share/man/man8/qemu-make-debian-root.8.gz
/usr/share/man/man8/qemu-nbd.8.gz