Списък на файловете в пакета pngquant в buster, архитектура mips64el

/usr/bin/pngquant
/usr/share/doc/pngquant/README.md
/usr/share/doc/pngquant/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pngquant/changelog.gz
/usr/share/doc/pngquant/copyright
/usr/share/man/man1/pngquant.1.gz