Списък на файловете в пакета libpango-perl в buster, архитектура mips64el

/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango.pm
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrBackground.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrColor.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrFallback.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrFamily.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrFontDesc.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrForeground.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrGravity.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrGravityHint.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrInt.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrIterator.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrLanguage.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrLetterSpacing.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrList.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrRise.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrScale.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrShape.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrSize.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrStretch.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrStrikethrough.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrStrikethroughColor.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrString.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrStyle.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrUnderline.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrUnderlineColor.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrVariant.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/AttrWeight.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Attribute.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Cairo.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Cairo/Context.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Cairo/Font.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Cairo/FontMap.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Color.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Context.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Font.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/FontDescription.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/FontFace.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/FontFamily.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/FontMap.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/FontMetrics.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Fontset.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Gravity.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Install/Files.pm
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Install/doctypes
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Install/pango-perl-autogen.h
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Install/pango-perl-versions.h
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Install/pango-perl.h
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Install/pango-perl.typemap
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Install/pango.typemap
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Language.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Layout.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/LayoutIter.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/LayoutLine.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Matrix.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Renderer.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/Script.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/ScriptIter.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/TabArray.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/index.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/Pango/version.pod
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/perl5/5.28/auto/Pango/Pango.so
/usr/share/doc/libpango-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpango-perl/changelog.Debian.mips64el.gz
/usr/share/doc/libpango-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libpango-perl/copyright
/usr/share/doc/libpango-perl/examples/cairo-simple.pl
/usr/share/man/man3/Pango.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrBackground.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrColor.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrFallback.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrFamily.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrFontDesc.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrForeground.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrGravity.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrGravityHint.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrInt.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrIterator.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrLanguage.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrLetterSpacing.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrList.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrRise.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrScale.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrShape.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrSize.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrStretch.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrStrikethrough.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrStrikethroughColor.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrString.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrStyle.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrUnderline.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrUnderlineColor.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrVariant.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::AttrWeight.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Attribute.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Cairo.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Cairo::Context.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Cairo::Font.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Cairo::FontMap.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Color.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Context.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Font.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::FontDescription.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::FontFace.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::FontFamily.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::FontMap.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::FontMetrics.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Fontset.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Gravity.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Language.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Layout.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::LayoutIter.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::LayoutLine.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Matrix.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Renderer.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::Script.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::ScriptIter.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::TabArray.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::index.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pango::version.3pm.gz