Списък на файловете в пакета libconfig-file-ocaml-dev в buster, архитектура mips64el

/usr/lib/ocaml/config-file/META
/usr/lib/ocaml/config-file/config_file.cmi
/usr/lib/ocaml/config-file/config_file.cmo
/usr/lib/ocaml/config-file/config_file.mli
/usr/share/doc-base/ocaml-config-file-api-html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/changelog.Debian.mips64el.gz
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/copyright
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.Raw.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.bool_cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.cp_custom_type-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.enumeration_cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.filename_cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.float_cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.font_cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.group-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.int_cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.list_cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.option_cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.string2_cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.string_cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.tuple2_cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.tuple3_cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/Config_file.tuple4_cp-c.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/index.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/index_attributes.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/index_class_types.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/index_classes.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/index_exceptions.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/index_extensions.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/index_methods.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/index_module_types.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/index_modules.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/index_types.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/index_values.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/style.css
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.Raw.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.bool_cp.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.cp.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.cp_custom_type.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.enumeration_cp.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.filename_cp.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.float_cp.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.font_cp.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.group.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.int_cp.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.list_cp.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.option_cp.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.string2_cp.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.string_cp.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.tuple2_cp.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.tuple3_cp.html
/usr/share/doc/libconfig-file-ocaml-dev/html/api/type_Config_file.tuple4_cp.html
/var/lib/ocaml/lintian/libconfig-file-ocaml-dev.info
/var/lib/ocaml/md5sums/libconfig-file-ocaml-dev.md5sums