Списък на файловете в пакета erlang-getopt в buster, архитектура mips64el

/usr/lib/erlang/lib/getopt-1.0.1/ebin/getopt.app
/usr/lib/erlang/lib/getopt-1.0.1/ebin/getopt.beam
/usr/share/doc/erlang-getopt/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/erlang-getopt/copyright