Списък на файловете в пакета default-jre в buster, архитектура mips64el

/usr/share/doc/default-jre