Списък на файловете в пакета tdc в buster, архитектура mips

/usr/bin/tdc
/usr/share/doc/tdc/README
/usr/share/doc/tdc/README.Debian
/usr/share/doc/tdc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tdc/changelog.gz
/usr/share/doc/tdc/copyright
/usr/share/man/man1/tdc.1.gz