Списък на файловете в пакета python-netifaces в buster, архитектура mips

/usr/lib/python2.7/dist-packages/netifaces-0.10.4.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python2.7/dist-packages/netifaces-0.10.4.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/netifaces-0.10.4.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/netifaces-0.10.4.egg-info/zip-safe
/usr/lib/python2.7/dist-packages/netifaces.mips-linux-gnu.so
/usr/share/doc/python-netifaces/README.rst.gz
/usr/share/doc/python-netifaces/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-netifaces/changelog.Debian.mips.gz
/usr/share/doc/python-netifaces/copyright