Списък на файловете в пакета libpam-krb5-migrate-mit в buster, архитектура mips

/lib/mips-linux-gnu/security/pam_krb5_migrate_mit.so
/usr/share/doc/libpam-krb5-migrate-mit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpam-krb5-migrate-mit/changelog.gz
/usr/share/doc/libpam-krb5-migrate-mit/copyright
/usr/share/doc/libpam-krb5-migrate-mit/examples/login.pam
/usr/share/man/man7/pam_krb5_migrate_mit.7.gz
/usr/share/pam-configs/krb5-migrate-mit