Списък на файловете в пакета libghc-presburger-prof в buster, архитектура mips

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mips-linux-ghc-8.4.4/presburger-1.3.1-ApIC5S5yQVaBBnQk3D6tIf/Data/Integer/SAT.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mips-linux-ghc-8.4.4/presburger-1.3.1-ApIC5S5yQVaBBnQk3D6tIf/libHSpresburger-1.3.1-ApIC5S5yQVaBBnQk3D6tIf_p.a
/usr/share/doc/libghc-presburger-prof/buildinfo_mips.gz
/usr/share/doc/libghc-presburger-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-presburger-prof/changelog.Debian.mips.gz
/usr/share/doc/libghc-presburger-prof/copyright