Списък на файловете в пакета libgcc1 в buster, архитектура mips

/lib/mips-linux-gnu/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc1
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1