Списък на файловете в пакета krb5-kpropd в buster, архитектура mips

/etc/init.d/krb5-kpropd
/lib/systemd/system/krb5-kpropd.service
/usr/sbin/kpropd
/usr/share/doc/krb5-kpropd/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/krb5-kpropd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/krb5-kpropd/copyright
/usr/share/man/man8/kpropd.8.gz