Списък на файловете в пакета fxload в buster, архитектура mips

/sbin/fxload
/usr/share/doc/fxload/README.txt
/usr/share/doc/fxload/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fxload/changelog.Debian.mips.gz
/usr/share/doc/fxload/copyright
/usr/share/man/man8/fxload.8.gz
/usr/share/usb/a3load.hex