Списък на файловете в пакета cwm в buster, архитектура mips

/usr/bin/openbsd-cwm
/usr/share/doc/cwm/README.Debian
/usr/share/doc/cwm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cwm/changelog.gz
/usr/share/doc/cwm/copyright
/usr/share/doc/cwm/examples/migrate-config.pl
/usr/share/man/man1/openbsd-cwm.1.gz
/usr/share/man/man5/cwmrc.5.gz
/usr/share/xsessions/openbsd-cwm.desktop