Списък на файловете в пакета qemu-user-binfmt в buster, архитектура i386

/usr/share/doc/qemu-user-binfmt