Списък на файловете в пакета pcf2bdf в buster, архитектура i386

/usr/bin/pcf2bdf
/usr/share/doc/pcf2bdf/buildinfo_i386.gz
/usr/share/doc/pcf2bdf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pcf2bdf/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/pcf2bdf/copyright
/usr/share/man/man1/pcf2bdf.1.gz