Списък на файловете в пакета link-grammar в buster, архитектура i386

/usr/bin/link-parser
/usr/share/doc/link-grammar/NEWS.gz
/usr/share/doc/link-grammar/README.md.gz
/usr/share/doc/link-grammar/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/link-grammar/changelog.gz
/usr/share/doc/link-grammar/copyright
/usr/share/link-grammar/command-help-en.txt
/usr/share/man/man1/link-parser.1.gz
/usr/share/menu/link-grammar