Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-authn-gssapi в buster, архитектура i386

/usr/lib/lighttpd/mod_authn_gssapi.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-gssapi/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-gssapi/README
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-gssapi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-gssapi/changelog.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-gssapi/copyright