Списък на файловете в пакета libzstd1 в buster, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libzstd.so.1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libzstd.so.1.3.8
/usr/share/doc/libzstd1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libzstd1/changelog.gz
/usr/share/doc/libzstd1/copyright