Списък на файловете в пакета libsystemd0 в buster, архитектура i386

/lib/i386-linux-gnu/libsystemd.so.0
/lib/i386-linux-gnu/libsystemd.so.0.25.0
/usr/share/doc/libsystemd0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsystemd0/copyright