Списък на файловете в пакета libqt5printsupport5 в buster, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libQt5PrintSupport.so.5
/usr/lib/i386-linux-gnu/libQt5PrintSupport.so.5.11
/usr/lib/i386-linux-gnu/libQt5PrintSupport.so.5.11.3
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/plugins/printsupport/libcupsprintersupport.so
/usr/share/doc/libqt5printsupport5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt5printsupport5/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libqt5printsupport5