Списък на файловете в пакета libkf5holidays5 в buster, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libKF5Holidays.so.5
/usr/lib/i386-linux-gnu/libKF5Holidays.so.5.54.0
/usr/share/doc/libkf5holidays5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkf5holidays5/copyright