Списък на файловете в пакета libkf5coreaddons5 в buster, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libKF5CoreAddons.so.5
/usr/lib/i386-linux-gnu/libKF5CoreAddons.so.5.54.0
/usr/share/doc/libkf5coreaddons5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkf5coreaddons5/copyright