Списък на файловете в пакета libjcode-pm-perl в buster, архитектура i386

/usr/share/doc/libjcode-pm-perl/Changes
/usr/share/doc/libjcode-pm-perl/MANIFEST
/usr/share/doc/libjcode-pm-perl/README
/usr/share/doc/libjcode-pm-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjcode-pm-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Jcode.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Jcode::Nihongo.3pm.gz
/usr/share/perl5/Jcode.pm
/usr/share/perl5/Jcode/Nihongo.pod