Списък на файловете в пакета libghc-clientsession-prof в buster, архитектура i386

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/clientsession-0.9.1.2-A9RjTITdfiq3Gd53gBcTj/System/LookupEnv.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/clientsession-0.9.1.2-A9RjTITdfiq3Gd53gBcTj/Web/ClientSession.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/clientsession-0.9.1.2-A9RjTITdfiq3Gd53gBcTj/libHSclientsession-0.9.1.2-A9RjTITdfiq3Gd53gBcTj_p.a
/usr/share/doc/libghc-clientsession-prof/buildinfo_i386.gz
/usr/share/doc/libghc-clientsession-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-clientsession-prof/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/libghc-clientsession-prof/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-clientsession-prof/copyright