Списък на файловете в пакета gobjc-alpha-linux-gnu в buster, архитектура i386

/usr/share/doc/gobjc-alpha-linux-gnu